regwil osuszacze

Osuszacze powietrza typu: AMK

 

Grupa osuszaczy AMK - przeznaczona jest do intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów w nich zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 40 - 100%. W osuszaczach grupy AMK zastosowano wentylator o dużej wydajności i sprężu oraz króćce umożliwiające podłączenie kanałów elastycznych. Kanały długości 10 metrów pozwalają na rozprowadzenie suchego powietrza w różne miejsca. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest stosowanie osuszaczy grupy AMK w budownictwie i przemyśle do osuszania kilku pomieszczeń jednocześnie (mieszkania, budynki jednorodzinne, klatki schodowe), oraz miejsc trudno dostępnych (przegrody budowlane, przestrzenie między stropowe itp.). W osuszaczach grupy AMK zastosowano układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami w związku z tym mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 3oC...35oC. Standardowo wyposażone są w gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego.