regwil osuszacze

Osuszacz powietrza typu: AMB


Grupa osuszaczy AMB - przeznaczona jest do intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów w nich zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 40 - 100%. Ze względu na specyficzną konstrukcję (koła transportowe o średnicy 250 mm) mogą być łatwo przemieszczane po nierównym terenie, stąd też mają szerokie zastosowanie w pracach remontowo - budowlanych i usługach osuszania. W osuszaczach grupy AMB zastosowano układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami w związku z tym mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 3oC...35oC. Standardowo wyposażone są w koła transportowe o średnicy 50mm oraz gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego.