regwil osuszacze

Osuszacz powietrza typu: AMLB


Grupa osuszaczy AMLB  przeznaczona jest do utrzymywania poziomu wilgotności na basenach. Osuszacze grupy AMLB posiadają estetyczną, płaską obudowę, umożliwiającą montaż na ścianie. Obudowa oraz elementy składowe osuszacza zapewniają trwałość i niezawodną, długoletnią pracę w środowisku agresywnym. Osuszacze grupy AMLB przystosowane są do pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 13oC… 35oC. Dostarczane są standardowo z elektronicznym higrostatem.