regwil osuszacze

Osuszacz powietrza typu: AMCB

 

Grupa osuszaczy kanałowych AMCB - przeznaczona jest do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych na basenach.  Osuszacze kanałowe grupy AMCB wykonane są w postaci central pracujących na powietrzu recyrkulacyjnym z możliwością doprowadzenia pewnej ilości świeżego powietrza. Przystosowane są do pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 13oC...35oC. Obudowa oraz elementy składowe osuszaczy zapewniają trwałość i niezawodną długoletnią pracę w środowisku agresywnym. Dostarczane są standardowo z higrostatem zewnętrznym.