regwil osuszacze

Wyposażenie grupy AMC


- obudowa wykonana w postaci centrali

   umożliwiająca instalację urządzenia

  w pomieszczeniu technicznym lub

  przestrzeni między stropowej

- izolacja termiczna i akustyczna obudowy

  50 mm

- drzwiczki umożliwiające łatwy dostęp do filtra

  oraz konserwacji

- znormalizowane wielkości otworów wlotowego

  i wylotowego, umożliwiające bezpośrednie

  podłączenie kanałów wentylacyjnych

- przepustnica na wylocie urządzenia

  umożliwiająca wyregulowanie przepływu

  powietrza

- króciec do bezpośredniego odprowadzania

  skroplin do kanalizacji

- filtr powietrza klasy EU3 + filtr zapasowy

- higrostat zewnętrzny

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej

  malowanej proszkowo

- mikroprocesorowy układ sterowania

 

Wyposażenie grupy AMK


- wąż odprowadzający skropliny długości

  5 metrów

- przewód zasilający długości 3,5 metra

- filtr powietrza klasy EU3 + filtr zapasowy

- gniazdo wyjściowe do podłączenia

  higrostatu zewnętrznego (higrostat jest

  wyposażeniem dodatkowym)

- cztery kanały elastyczne PVC D-200 mm

  o długości 10 metrów każdy + cztery

  opaski zaciskowe

- obudowę z blachy stalowej ocynkowanej

  malowanej proszkowo

- cztery koła transportowe

  metalowo - gumowe o średnicy 160 mm

- mikroprocesorowy układ sterowania

Wyposażenie grupy AML


- zawór rozprężny pozwalający urządzeniu

  dostosowanie się do warunków otoczenia

  pod kątem temperatury i wilgotności, co

  zwiększa sprawność osuszacza

- cyfrowy wyświetlacz poziomu wilgotności

  zadanej i otoczenia + czujnik zewnętrzny

  połączony z urządzeniem przewodem

  długości 6 metrów

- przewód zasilający długości 3,5 metra

- króciec do bezpośredniego odprowadzenia

  skroplin do kanalizacji

- filtr powietrza klasy EU3+ filtr zapasowy

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej

  malowanej proszkowo

- mikroprocesorowy układ sterowania