regwil osuszacze

Osuszacz powietrza typu: AM


Grupa osuszaczy AM - przeznaczona jest do intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów w nich zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 40 - 100%. W związku  z tym mają szerokie zastosowanie w usuwaniu skutków zalania piwnic i pomieszczeń mieszkalnych, w stacjach uzdatniania wody i różnych gałęziach przemysłu, gdzie istotne jest szybkie usuwanie wilgoci powstałej w procesie produkcyjnym lub utrzymywanie jej na ściśle określonym poziomie. W osuszaczach grupy AM zastosowano układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami w związku z tym mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 3oC...35oC. Standardowo wyposażone są w koła transportowe o średnicy 50 mm oraz gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego.