regwil osuszacze

Wyposażenie grupy AM

- zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów

  oraz króciec do bezpośredniego  

  odprowadzenia skroplin

  do kanalizacji

- przewód zasilający długości 3,5 metra

- filtr powietrza klasy EU3 + filtr zapasowy

- gniazdo wyjściowe do podłączenia

  higrostatu zewnętrznego

  (higrostat jest  wyposażeniem dodatkowym)

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej

  malowanej proszkowo

  (na specjalne zamówienie istnieje możliwość

  wykorzystania innego materiału)

- uchwyt transportowy

- cztery koła transportowe o średnicy 50 mm,

  wykonane z tworzywa i gumy,

  nie brudzące posadzki

- mikroprocesorowy układ sterowania


Wyposażenie grupy AMB


- zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów

  oraz króciec do bezpośredniego  

  odprowadzenia skroplin

  do kanalizacji

- przewód zasilający długości 3,5 metra

- filtr powietrza klasy EU3 + filtr zapasowy

- gniazdo wyjściowe do podłączenia

  higrostatu zewnętrznego

  (higrostat jest  wyposażeniem dodatkowym)

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej

  malowanej proszkowo

  (na specjalne zamówienie istnieje możliwość

  wykorzystania innego materiału)

- uchwyt transportowy

- dwa koła transportowe o średnicy 250 mm,

  wykonane z tworzywa i gumy,

  nie brudzące posadzki

- mikroprocesorowy układ sterowania